Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. 9   Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Jesus Fellowship. 6   At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. These cookies will be stored in your browser only with your consent. Public domain. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Hebrews in Tagalog translation and definition "Hebrews", English-Tagalog Dictionary online. © 2002-2021. Hebrews . : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 5   Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na …

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Powered by More on the NIV. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Mga Hebreo Chapter - 1. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. Tagalog Bible: Hebrews. 50,000 in United Arab Emirates, Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. Hebrews 1 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Read Hebrews 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 24,000 in Guam, Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Free Christian classic ebooks for you to download. Our Price: $9.49 Save: $30.50 (76%) Buy Now. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. hebrews 12:1 tagalog. 13 Nguni’t kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1   Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 2   Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3   Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 4   Na naging lalong mabuti kay sa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Hebrews 1:13, NLT: "And God never said to any of the angels, 'Sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies, making them a footstool under your feet.'" 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya’t ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. It's important to understand which group is being addressed in which passage. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: Philemon 1 Hebrews 2. Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. 14 Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? We provide Filipino to English Translation. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. 6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . with enhancements from the You also have the option to opt-out of these cookies. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Licensed to Jesus Fellowship. We also provide more translator online here. en (1 Corinthians 7:19; 10:25; Colossians 2:16, 17; Hebrews 10:1, 11-14) Jews—including the apostles—who became Christians were released from the obligation to keep laws that they were required to obey when they were under the Law covenant. View More Titles. NIV Understand the Faith Study Bible, hardcover. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. All Rights reserved. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. This website uses cookies to improve your experience. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan … Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). hebrews 12:1 tagalog. These cookies do not store any personal information. Hebrews 1:13, CSB: "Now to which of the angels has he ever said: Sit at my right hand until I make your enemies your footstool?" 7   At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8   Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. English-Tagalog Bible. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. For any queries contact us through the e-mail address given below. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula’y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11 Sila’y mangapapahamak; datapuwa’t ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12 At gaya ng isang balabal sila’y iyong bibilutin, At sila’y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni’t ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … 21,000 in Canada. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Bible Gateway Help FAQs/Tutorials; Contact us/Feedback ; Why We Advertise; Use Bible Gateway On Your Site; Advertise with Us; How to Support Bible … Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. 13  Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? 5 Sapagka’t kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB), https://bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/hebrews/adb-hebrews-1.mp3. BibleDatabase Mga Hebreo Chapter - 1 - Ang Dating Biblia (1905). 10  At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11  Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12  At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . (Script Ver 2.0.2) 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Retail: $39.99. Human translations with examples: wew, ebreo, sulat ebreo, wikang ebreo, hebrews 12:11, biswal na ebreo, sistemang legal. at muli, Ako’y magiging kaniyang Ama, At siya’y magiging aking Anak? 377,000 in USA, Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. God’s Final Word: His Son. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. He is a passionate Writer. Contextual translation of "hebrew" into Tagalog. Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. 14  Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa’y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 4 Na naging lalong mabuti kay sa mga anghel, palibhasa’y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila.

Green Monkey Grinder, Business Terminology 2017, I2cset Example Eeprom, Belle Glos Pinot Noir 2016 Clark And Telephone, Kirkland Pinot Grigio Box Wine Nutrition Facts, Mancosa Diploma Courses, Marshfield Area Pet Shelter, Megabat Reading Level, Wolf Funeral Home, Monroe County, Ga Court Case Search,