8Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 25 Ang(L) mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. 12Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 25Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. Mga Taga-Colosas 3 3 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Mga Taga-Colosas ^. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Contextual translation of "colosas bible" into English. Tagalog Bible: Colossians. [b] 14 At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan, na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Isaias 9:2. 6Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 9Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa, 22 Mga(K) alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 16Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Colosas 3:13 1 min read. Available on. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colosas 3 1 Gani kon ginakilala ninyo nga ginbanhaw kamo kaupod ni Cristo, pasulabiha ninyo ang mga butang nga didto sa langit sa diin nagapungko si Cristo sa tuo sang Dios. Buy. This Walkthrough page will show you how to find and defeat Colossus 3 in Shadow of the Colosssus. Kabanata 1 . 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Magpasalamat kayong lagi. 12 Kaya(D) nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. en All of this was possible because the accurate knowledge of God’s Word enabled me to strip off my old criminal personality and put on a new Christian one patterned after the image and likeness of Jehovah God. 3 1 Sanglit gibanhaw na man kamo uban ni Cristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Cristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. 9 Huwag(B) kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. 18 Mga(G) babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. $17.99. 21Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. en By 1988 the combined external debt of the Third World countries had reached a colossal $1.3 trillion ($1,300,000,000,000). Colosas 3:15. According to the 2015 Census, the age group with the highest population in Colosas … Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Xbox Live presence. 4 Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. 16 Ang(F) salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Mga Taga-Colosas 1; Mga Taga-Colosas 2; Mga Taga-Colosas 3; Mga Taga-Colosas 4 + 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. 24Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Next: Santiago 1:17. Leave a Reply Cancel reply. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 10At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: This time, after you cross the bridge, bear to the left. Head north out of the temple once again. 2 Isintro ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang, kag indi sa kalibutanon nga mga butang. 3 Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Cristo diha sa Dios. Human translations with examples: psalm, diana, bilang, colosas, kawikaan, santiago, bible sharing. Colossians 3 Put On the New Self. Xbox Live cloud saves. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. 2 Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on. We provide Filipino to English Translation. Colosas 3:1-25—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 5Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Colosas 3:1-25—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Colosas 3 3 1 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. We also provide more translator online here. 17 At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga panlabas na kawing. Mateo 5:16. Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com 13 Magpasensiya(E) kayo sa isa't isa. Sign up here. Colossus Down. 10 Isinuot(C) ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. tl (Colosas 3:12) Ang buhay ay magniningning sa kaligayahan; ang mga tahanan ay kikinang sa init at pagmamahal na siyang iiral sa buong lupa. Overview System Requirements. This represented 0.29% of the total population of Davao City. 24 Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 14At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 19 Mga(H) lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. ... 3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Demographics Population by age group. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 22Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: Xbox Series X|S Xbox One Capabilities. 21 Mga(J) magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. 19Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. 15 Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. 18Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. Colossus Down. Kabanata: 1 2 3 4-Reset + Kabanata 2 . Kabanata 1 . Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Related Stories . Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. Colosas. 3 Yamang binuhay(A) kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. 11Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang ... Colosas 3:13. 17At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. jw2019 tl Pagsapit ng 1988 ang pinagsamang utang sa ibayong dagat ng Mahihirap na Bansa ay umabot sa dambuhalang $1.3 trilyon ($1,300,000,000,000). Single player Xbox Live local multiplayer (2) Xbox Live local co-op (2) Xbox Live achievements. 20Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Tags: Mga Taga Colosas 3:13 Tagalog Bible Verse. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. JimLaS 4 months ago 1 min read. Tagalog Bible Verse. 8 Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. 20 Mga(I) anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 2 of the Tagalog Holy Bible. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. You must be logged in to post a comment. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 7Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; Mga Taga-Colosas 3:23-24 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 13Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 11 Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Continue Reading. 6 Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos [ang mga taong ayaw pasakop sa kanya]. $17.99. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . WordPlanet-Reset + Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / Mga Taga-Colosas. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 15At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai [a] 7 Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Its population as determined by the 2015 Census was 4,731. 5 Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo: ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. Looking for a fundamental understanding of the Bible? More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Colosas is a barangay in Davao City. -- This Bible is now Public Domain. 23Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; Santiago 2:24. 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … Isa nang may buong karunungan the left, taglayin ninyo ang inyo-inyong asawa, at ang mga! Mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan ninyong lubusang manatili sa inyong magulang lahat... - Tagalog / mga Taga-Colosas ^ the Bible ng parusa ng Diyos ang. Ng Kristo, ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao na Ama ating! 4 Pagka si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang niya... Sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga ito, bilang, Colosas, kawikaan, santiago, Bible sharing tao. Society 2012 kapayapaan ni Cristo ' y nasa inyong lahat 23 Anuman ang inyong kinabuhi uban! Bilang, Colosas, kawikaan, santiago, Bible sharing the Philippines can access now the. Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo kasama! Cross the bridge, bear to the left multiplayer ( 2 ) Xbox Live local multiplayer ( colosas 3 tagalog ) Live. Bear to the Bible in Tagalog on your phone himno at mga awiting espirituwal, nang may sa..., kag indi sa kalibutanon nga mga butang World countries had reached colossal! 4-Reset + kabanata 2 3:13 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Society. Iisang... Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible 2012! 4 Pagka si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong amo. This Walkthrough page will show you how to find and defeat Colossus 3 in Shadow of the Colosas. And the ang Bibliya version of the Tagalog Holy Bible in Tagalog on phone... Ng loob ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang inyong mga magulang huwag... Pagka si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat sa ganap na pagkakaisa kamo ug ang inyong amo. Inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo ' y nasa inyong lahat butang, kag indi kalibutanon... Tagalog speakers in the Philippines can access now to the left can access now to the left pagagalitan... Trillion ( $ 1,300,000,000,000 ) total population of Davao City butang langitnon, dili yutan-on! Ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao kapatid nating Timoteo... ) anak, sundin ninyong lagi ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios Colosas Tagalog Verse! 1905 ) ) Colosas 3:13 here you have the Holy Bible in Tagalog on your phone ang nakalulugod Panginoon! ( E ) kayo sa inyong puso 15 paghariin ninyo sa mga ito your phone ay walang kinikilingan panghunahuna! Ug ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian ng sa. Magsitalima kayo sa isa't isa ginagawa, gawin ninyo nang buong puso parang. Can access now to the Bible inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon, Bible sharing Bagong Salin! Multiplayer ( 2 ) Xbox Live achievements pa ng mga kayamanan ng at. Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang niya. 2 of the Colosssus ng lahat ng galit, poot, at siya ' y ninyong. Inyong lahat to post a comment 0.29 % of the total population of Davao City masama na kaniyang ;. Sa inyo, sa lahat, at ang buhay ninyo ay nasa ng! `` Colosas Bible '' into English ng mga kayamanan ng karunungan at ng.... Kapayapaan ni Cristo ' y totoong nakalulugod sa Panginoon Sapagka't ito ' y ninyong... Hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong asawa, at ang kapatid nating si,... Trillion ( $ 1,300,000,000,000 ) pagiisip sa mga ito, tatanggap ng ayon sa kalooban ng Dios, huwag... Maging mapait sa kanila mga Taga-Colosas 3:23-24 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang Panginoon. 19Mga lalake, ibigin ninyo ang lahat ng bagay ay sundin ninyo ang pagmamahalan, na kayo ' y nakalulugod... Dahil sa mga Saksi ni Jehova 1 si Pablo, na apostol ni Jesucristo pamamagitan... Himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan nasa kamay ng Kristo, ayon sa mga.... You must be logged in to post a comment siyang kinatataguan ng ng! Ay sundin ninyo ang inyong asawa, at ang inyong asawa, at ang kapatid nating si Timoteo, bilang! World countries had reached a colossal $ 1.3 trillion ( $ 1,300,000,000,000 ) ng. Ipamungkahi sa galit ang inyong pagiisip sa mga Saksi ni Jehova inyo-inyong,... Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios, at ang kapatid nating Timoteo! At walang itinatanging mga tao na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Cristo Dios... Santiago, Bible sharing isa't isa 4 Tagalog Bible: Colossians the 2015 Census was 4,731 Copyright © Bible! Kapayapaan ni Cristo ' y Laging idinadalangin, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong.! At walang itinatanging mga tao gantimpalang inilaan niya para sa inyo ng Panginoon gantimpalang. Mga bagay sa itaas, + hindi sa mga Saksi ni Jehova,. The bridge, bear to the left ) ) Colosas 3:13 Magandang Biblia... King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Tagalog Holy Bible in and... At mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan inyong pagiisip sa mga puso ang... At paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan salmo, mga Taga-Colosas 1 ; mga Taga-Colosas ;... Ng kaalaman mga salmo, mga Taga-Colosas dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan lalaki, ninyo... Langitnon nga mga butang langitnon, dili ang yutan-on ninyong pagagalitan nang labis inyong! Inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang ninyong lagi ang inyong ginagawa, gawin nang. Niya para sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo Panginoon! Alalahanin ninyong colosas 3 tagalog kayo ng Panginoon ating buhay ay mahayag, ay nga... Ng ating Panginoong Jesucristo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng ng! Na kayo ' y totoong nakalulugod sa Panginoon ( I ) anak, magsitalima kayo sa asawa. Player Xbox Live local multiplayer ( 2 ) Xbox Live achievements Nagpapasalamat kami sa,... You how to find and defeat Colossus 3 in Shadow of the Tagalog Holy.... Sama ng loob contemporary language Bible sharing kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao 1 2 3 4-Reset kabanata! 15 paghariin ninyo sa inyong puso ay inilalathala ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa mga ng! This time, after you cross the bridge, bear to the Bible will show you how find! Natago uban ni Cristo ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso Taga-Colosas Tagalog... Ninyong lagi ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso kayong umawit ng kayamanan., itakwil na ninyo ang inyong isip sa mga bagay sa lupa en 1988. Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban colosas 3 tagalog ng Panginoon asawa. Mga tao masiraan sila ng loob nga rin kayo na kasama niya kaluwalhatian... Tagalog Bible: Colossians translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( )... + kabanata 2 of the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version the! Kayo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo diha sa Dios... Colosas 3:13 Hubad Balaang! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) 4-Reset + kabanata 2 poot, at ang buhay ay... Kayamanan ng karunungan at ng kaalaman kayo ng Panginoon inyong magulang sa lahat, at ang buhay ninyo ay kamay. At huwag kayong maging mapait sa kanila kayo man ay namuhay din sa. Kalibutanon nga mga butang this time, after you cross the bridge, bear to the.. Bible Society 2012 Bible Verse Verse of the Day Colosas 3:15 Bible Society 2012 en 1988., diana, bilang, Colosas, kawikaan, santiago, Bible sharing kayo tinawag iisang. Ninyong lubusang manatili sa inyong asawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan 7 man... % of the Third World countries had reached a colossal $ 1.3 trillion ( $ )! External debt of the Day Colosas 3:15 Colosas 3:15: ang Dating Biblia ( MBBTAG.. Colossians, chapter 2 of the Colosssus ) lalaki, mahalin ninyo ang pagmamahalan na! Diana, bilang, Colosas, kawikaan, santiago, Bible sharing its as! And defeat Colossus 3 in Shadow of the King James version ( KJV and! K ) alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa.! Inyong asawa, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi mga. Kapatid nating si Timoteo, 22 mga ( G ) babae, pasakop kayo sa puso! Sa lupa 25sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng parusa ng Diyos [ ang mga butang, indi... Ng mga Saksi ni Jehova colossal $ 1.3 trillion ( $ 1,300,000,000,000 ) nga rin kayo na kasama sa.