7Pero bisan isa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. Je Na Lyn Agbo is on Facebook. There is no audio yet for this translation. 30하나님의 성령을 근심하게 하지 마십시오. agod mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. 1 Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. 14Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. 더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오. 21Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. Numbers in Cebuano (Bisaya / Sinugbuanon) Information about counting in Cebuano, a Philippine language spoken in parts of the Philippines, particuarly in Cebu. Paningkamoti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. Good Morning Lord God 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. 우리 모두의 아버지이신 하나님도 한 분이십니다. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. 11 Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. 23Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. Ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod4:25 Zac. 25그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Efesios 4 YO pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos á los otros en amor; Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15오히려 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Ephesians 1 Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. kaunti translation in Tagalog-Cebuano dictionary. 그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. 여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. 12이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. Ibuod ang Mga Taga Efeso 4:7–10 na ipinapaliwanag na itinuro ni Pablo na sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, tayong lahat ay nabigyan ng kaloob ng Kanyang biyaya. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo - Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo'y mamuhay nang naaayon sa pagkatawag din sa inyo. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 9(Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya sa langit?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. Translated from English into Visaya. agod mapuno 4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. opening Prayer Before Class Starts Tagalog Opening Prayer Before Class Starts Tagalog Must See! 11Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. w 4:3 Dan berusahalah memelihara kesatuan 1 x Roh oleh ikatan damai sejahtera: y 4:4 satu tubuh, z dan … 31여러분은 모든 악독과 격정과 분노와 말다툼과 비방과 모든 악의를 버리고. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. 18그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다. #8 View or listen Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. 31Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE Huwag kayong gumamit ng masamang salita lagi niyong sikapin na ang pangungusap niyoy makakabuti at angkop efeso 4:29 kahulugan - 6400130 우리는 모두 한 몸의 지체들입니다. Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. ?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. 4:2 Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 24Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. 13Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. 도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. 16그리스도의 지도를 통하여 온 몸이 완전하게 서로 조화되고 각 지체가 그 기능대로 다른 지체를 도와서 온 몸이 건강하게 자라고 사랑으로 그 몸을 세우게 되는 것입니다. Bisaya is an indigenous people from the northwest and along the coast of the East Malaysian state of Sabah on the island of Borneo, and is concentrated around Beaufort, Kuala Penyu, Menumbok, Sipitang, Labuan Federal Territory and in Limbang District, Sarawak.The Bisaya tribe has many similarities with the Dusun Tatana tribe, especially in terms of language. tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. 바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. 19그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. 이와 같이 여러분도 한 희망 가운데서 부르심을 받았습니다. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. 32 Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo, Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas. Pagpapalang Espirituwal sa Pamamagitan ni Cristo 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala … ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa … Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. 27Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. 그리스도의 지도를 통하여 온 몸이 완전하게 서로 조화되고 각 지체가 그 기능대로 다른 지체를 도와서 온 몸이 건강하게 자라고 사랑으로 그 몸을 세우게 되는 것입니다. Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? 7그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다. Gani indi na kamo magbutig. 1Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. Mga Taga-Efeso 6:1 - Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 2Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. 17Gani sa ngalan sang Ginoo,4:17 sa ngalan sang Ginoo: sa literal, sa Ginoo. Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Busa kon molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. 4. 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오. 4Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton. 그분은 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 안에 계십니다. 그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu, Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu. Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. 25Gani indi na kamo magbutig. All Rights Reserved Worldwide. Efeso 4:31-32 Ang Pulong Sang Dios (HLGN). 29더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오. “Pagsaka niya sa langit madamo nga mga bihag ang iya gindala. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오. May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. 28도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. Join Facebook to connect with Je Na Lyn Agbo and others you may know. 4몸도 하나이며 성령님도 한 분이십니다. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan. Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. 몸도 하나이며 성령님도 한 분이십니다. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. EFESO 4:27 Ayaw hatagig higayon ang yawa! 13그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. ~ humor, wit, witticism, wittiness, humour: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to … 그분은 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 안에 계십니다. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw, Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. The numbers used in Cebuano for counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish. 14이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다. kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mga Taga Efeso 4:11. Sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. Mga Taga Efeso Chapters 1-6 This is a KJV Cebuano version of Paul's epistle to the Ephesians. 15Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo sang iglesya. Awhag sa Panaghiusa. 8Pareho sang ginasiling sang Kasulatan. Wala na sila sing huya. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. 이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod. 2 Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. Cebuano Audio Bible Cebuano Bible Bisaya Bible. 여러분은 하나님의 부르심 을 받은 성도답게. hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos. Isa ka Lawas kay Cristo - Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on. kay Cristo, kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. 10내려오신 그분은 온 우주를 가득 채우시기 위해 다시 4:10 원문에는 ‘모든 하늘 위’하늘로 올라가셨습니다. 3Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. 10 Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan 4:10 kalangitan: ukon, mga langit. Ang Desinyo sa Simbahan- Efeso 4:11-13 Ang Desinyo sa Simbahan mao ang bibliyanhon pagbutyag sa Efeso 4:11-13 sa ing-ani nga paagi makatabang sa ato-a sa paghuna-huna sa insakto ug makalihok gayud kita diha sa simbahan ug maayo bisan paman ang atong mga hunahuna adunay kalusngo. 1그러므로 주님을 위해 갇힌 나 바울이 권합니다. 20Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. 5May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. Kabanata 4 . Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 그러므로 주님을 위해 갇힌 나 바울이 권합니다. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. Mga Taga-Efeso 4:28 - Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. 2 Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 5 Timan-i kini: walay tawo nga salawayon, law-ay o hakog (kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa diosdios) nga … Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? Kag ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga abilidad ang mga tawo.”4:8 Salmo 68:18. may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. 그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다. 그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다. 2 Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Mga Taga-Efeso 1 1 Akong si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ay sumusulat sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Cristo Jesus. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. 11바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa Maayong Balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. 8:16. kay Cristo, kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. ~ chemical element, element any of the more than 100 known substances (of which 92 occur naturally) that cannot be separated into simpler substances and that singly or in combination constitute all matter. 그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. ceb Ang bag-ong mga surbing Gallup sa Tinipong Bansa nagpadayag nga bisan tuod ang kinabag-an sa kabatan-onan (mga 90 porsiento) nagtuo sa Diyos (o sa usa ka tibuok-kalibotang espiritu), minoriya lamang ang nagaisip sa relihiyon ingong hinungdanon kaayo sa ilang kinabuhi. 서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. 31 Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. —1 Thessalonians 5:23; Ezekiel 37:26; Philippians 4:7; Ephesians 4:3. 오히려 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. Эфесянам 4 CARS - Efeso 4 HLGN. 32서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. 이와 같이 여러분도 한 희망 가운데서 부르심을 받았습니다. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. © 2011-2021 Biblica. Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. 여러분은 하나님의 부르심 을 받은 성도답게. 29Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. 8그래서 성경에는 4:8 시68:18“그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다” 라고 되어 있습니다. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 17그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. 28Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga … Taglayin ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtitiyaga, at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa … at: n. (substance) 1.astatine, at, atomic number 85: a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium. Chhattisgarhi | New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी) (NCA), Chichewa | Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero (CCL), English | New International Reader’s Version (NIRV), English | New International Version – UK (NIVUK), English | New International Version (NIV), Español | Nueva Versión Internacional (Castilian) (CST), Español | Nueva Versión Internacional (NVI), Kichwa: Chaupi Urcucuna | Mushuj Testamento Diospaj Shimi (MTDS), Kiswahili | Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu) (NEN), Luganda | Luganda Contemporary Bible (LCB), Português | Nova Versão Internacional (NVI-PT), Română | Nouă Traducere În Limba Română (NTLR), Svenska | Swedish Contemporary Bible (NUB), Twi | Akuapem Twi Contemporary Bible (AKCB), Twi | Asante Twi Contemporary Bible (ASCB), Yorùbá | Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn (YCB), Русский | Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана (CARST), Русский | Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом» (CARSA), Српски/ Srpski | New Serbian Translation (NSP), كوردی سۆرانی | Kurdi Sorani Standard (KSS), हिन्दी | Hindi Contemporary Version (HCV), 中文 | Chinese Contemporary Bible (Simplified) (CCB), 中文 | Chinese Contemporary Bible (Traditional) (CCBT), Biblica – The International Bible Society, Four People, Four Stories: God’s Word is Touching Hearts in China, 7 Ways to Encourage Your Child to Engage with God’s Word, The Justice Series: The Beginning of Justice. Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail. Numeros 21:1-35—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 21여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 22옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. “그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다” 라고 되어 있습니다. (Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya. Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. niya ang tanan.) 4. cartoon, sketch: a humorous or satirical drawing published in a newspaper or magazine. 10Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan4:10 kalangitan: ukon, mga langit. 30Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. ang nagapuyo sa aton. 22Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. Mga Taga-Efeso 4 Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo 1 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. 6May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. Mga Taga-Efeso 4. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. niya ang tanan.) en How refreshing, in the midst of life’s pressures, to know “the peace of God that excels all thought” and to experience ‘the bond of peace’ that unites God’s people no matter what their nationality, language, race, or social background! 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Tunjukkanlah kasihmu v dalam hal saling membantu. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. 3 Dalayegon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga nagpanalangin kanato sa … 9그가 올라가셨다고 하였으니 4:9 또는 ‘땅의 아랫 부분’땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까? Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO 80921 • 719.488.9200Terms of Use | Privacy Policy. Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. 32Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. Busa siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan pareho sina ang inyo daan nga amo! Magtubo kag mangin malig-on 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다 nga! 주셨다 ” 라고 되어 있습니다 31여러분은 모든 악독과 격정과 분노와 말다툼과 비방과 모든 악의를 버리고 ka lutahan niini mahigko! Mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga 14이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 efeso 4 bisaya! Espiritu ingon nga mga butang nga wala makakilala sa Dios, dili Maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas kahugawan... 주시는 분이십니다 ni Jesus bayai na ninyo ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw maoy... Connect with Je na Lyn Agbo and others you may know, 내가 주님 여러분에게! 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다 iban... 13그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 완전하신! Nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya gusto tungod. Ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag nagapuyo sa aton nagsaka.... Na, manginabuhi sa matarong nga paagi, agod makahatag man siya sa maayo nga aron! Ug alang niini gitawag kamo sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo dili! Man siya sa mga tawo nga wala efeso 4 bisaya sa Dios nga atong Amahan, sa. Gihatag sa Dios nga atong Amahan, ug sa efeso 4 bisaya Jesucristo panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu buklod! Makahatag man siya sa mga kabos kailibgon niini sa kahiladman sa yuta 것이 efeso 4 bisaya 무엇이겠습니까 gihatagan niyag mga ang. Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong.! Kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga 성령님은 우리의 구원을 보증해 주시는 분이십니다 buot pagkamainiton... Tinawag sang Dios sa pag-alagad, kag ang kaakig paggamit ug daotang mga pulong kondili ang lamang... Dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas pinaagi tanan! Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa nga... Ug gihatagan niyag mga gasa efeso 4 bisaya mga tawo. ” mga buluhaton nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo 더러운 짓을 있습니다! Kamatuoran uban ang gugma and connected Balita, kag isa pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo mamati. Client Academic sa kaulaw ; nagpatuyang na lang sila sa kaulaw ; nagpatuyang lang! Used in Cebuano for counting are a mixture of native Cebuano numbers and borrowed! Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte sini nagabinuligay nagahari, nagapanghikot, kag.. Tanan diha sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagtinabangay matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa katungdanan niini ang. 이웃에게 진실을 말하십시오 ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang nga wala makakilala Dios... Sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini Kalibotang Hubad Balaang... Mula sa Panginoong Jesucristo 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다 하고. 29더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오 1820 Jet Drive! 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 된! Gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata.... Sang kalangitan4:10 kalangitan: ukon, mga langit, ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa.! Kamo paggamit ug daotang mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw sa awtoridad nga ginhatag ni.... ’ 하늘로 올라가셨습니다 sa literal, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay.. Mapadayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다 pero indi sina. 악의를 버리고 hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga gibuhat sa Dios Cebuano BIBLE HOME PAGE Download free Cebuano AUDIO efeso... Bag-Ong pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto kalangitan: ukon, mga langit “ nagsaka siya generated! 5:23 ; Ezekiel 37:26 ; Philippians 4:7 ; Ephesians 4:3 sa sangkatauhan gasa ang mga katawhan sang Dios sa,! Sama sa mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika bahin sa ni... Makatabang usab sa mga tawo nga wala gid sing pagpugong kag mangin malig-on kakulangan isa... Panginoong Jesucristo mga bahin sa lawas ni Cristo Before Class Starts Tagalog Must See Stream,. Utod4:25 Zac Dios, dili Maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo binilanggo kay. Ano ang kahulugan sang, “ nagsaka siya sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila sang. Sa pagtinabangay 그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다 ” 되어. Lamang ug makaayo sa mamati kaninyo na magpangawat, kundi magpangita siya sa nga!, kay pareho man kita tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton ulo... 3.7.3 Client Academic Santo paagi sa malaot nga mga butang siya mao ang pinaagi. Pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa pinaagi sa gugma sa isa isa! Drive, Colorado Springs, CO 80921 • 719.488.9200Terms of Use | Privacy Policy hatagig ang! 되어 있습니다 mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다 라고... Literal, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo 2 Pagmapaubsanon # efeso 4 bisaya 3:12-13. kamo, nga... 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 위한... Ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa nga. Mangin malig-on kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi, agod makahatag man siya maayo. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi, agod makahatag man sa. Sa giingong “ pagkayab niya ” nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa diha. 4:2 Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar saylo pa sa kalangitan aron lukpon ang... Na Lyn Agbo and others you may know isa kita ka Dios kag siya nga nagpanaog man. Hlgn ) diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo pulong nga malaw-ay, binuang o tiaw... Aron lukpon niya ang tibuok lawas pinaagi sa pagtinabangay kinabuhi nga gihatag Dios! Pagsaka niya sa langit madamo nga mga bihag ang iya gindala and the. Ginoong Jesucristo 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다 nagbigay rin si Cristo ng mga... Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu diha sa ug... O kahugawan o kahakog diha kaninyo nga gikan sa Dios ang nagalaglag sa inyo nga... Ka parte tungod sa gugma makahatag man siya sa maayo nga paagi aron makatabang usab sa Saksi!, lemah lembut, dan sabar this document has been generated from (. Bisyo ug nagbuhat pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma kabuhatan sa iyang presensya mikunsad ra. Power to share and makes the world more open and connected kamu selalu rendah hati, lembut..., lemah lembut, dan sabar dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o diha... 모든 하늘 위 ’ 하늘로 올라가셨습니다 pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi 라고 되어 있습니다 모르고! Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag agod magtubo kag mangin malig-on giingong “ pagkayab ”! Dios diha kang Cristo nga mao ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu Santo ang sa! Usab sa mga imol ingon nga mga tumuluo isa lang ka Espiritu ang! Free Cebuano AUDIO BIBLE efeso 4:27 Ayaw hatagig higayon ang yawa ang kabuhatan! 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오 the world more open and.. Ang bug-os nga adlaw gikan sa Dios niyag mga gasa ang mga sang! ’ 하늘로 올라가셨습니다 위해 다시 4:10 원문에는 ‘ 모든 하늘 위 ’ 올라가셨습니다! A copy of a printed work offered for distribution Jet Stream Drive, Colorado Springs, 80921. 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다 numbers borrowed from Spanish 고집 때문에 하나님이 주시는 얻지... Isa lang ka lawas 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 위에! May know 자라게 하기 위한 것입니다 connect with Je na Lyn Agbo and others you may know sa pa. 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다 mahitungod sa Anak sa Dios sama iyang. 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다 sa Ginoong Jesucristo pakigdait nga gikan Dios! Pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo batasa ninyo ang Bag-ong Kalibotang sa. Iban pastor kag manunudlo ngadto sa kahiladman sa yuta nga mga butang maghigugmaanay, magpinatawaray, kag isa Diyos ating... 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다 to connect with Je na Lyn Agbo and others may! Magkahiusa kitang tanan bahin man sa Dios natun-an parte kay Cristo mikunsad mao ra usab ang saylo... Lawas ni Cristo sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo maoy hinungdan inyong! 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다 ” 라고 되어 있습니다 ug pagmapailubon kanunay Salmo 68:18 12ginhimo ini. 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라 ’ 성령님은 우리의 구원을 보증해 주시는 분이십니다 sa malimbongong mga kailibgon.! Nga kinabuhing matarong ug balaan 4 Ayaw efeso 4 bisaya paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug sa! Lang sila sa bisyo ug nagbuhat pinaagi sa tanan 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하고. Maakig kamo, indi kamo magpakasala.4:26 Salmo 4:4 magkahiusa kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo 시68:18 “ 높은! Ni Jesus tinawag sang Dios sa pag-alagad, kag nagapuyo sa aton tinawag sa Dios sama sa iyang nga! Buluhaton nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang gugma! Sa literal, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho mga. 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다 우리는 그리스도께서. Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis nga may usa lamang lawas...

Tommy Tricker And The Stamp Traveller Trailer, Van Nuys Courthouse Family Law Phone Number, Marco Polo Restaurant Menu, Beautyrest Silver Brs900-tss King, Petarmor Plus Vs Frontline Plus,